Om flygplatsen

Landningsbanor

Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun.

Jönköping flygplats har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i centrala södra Sverige. Jönköping Airport AB (JAAB) ägs av kommunen och är ett bolag som driver och utvecklar flygplatsen i Jönköping. Verksamheten består av fyra ben. Reguljärtrafiken till Stockholm med ett antal dagliga avgångar till Arlanda som trafikeras av Nextjet. 2015 startade utrikeslinjen till Frankfurt med BMI/Lufthansa som trafikeras 12 gånger i veckan. Direktcharter till populära semestermål. Frakt och postflyg nattetid samt incharter av tyska turister under sommaren. Jönköping Airport AB är en flexibel flygplats, vars ledord är säker, smidig och personlig. Vi arbetar aktivt tillsammans med flygbolag, researrangörer och partners med att utveckla verksamhet och trafik både på passagerar- och flygfraktsidan. I kraft av det unika läget mitt i södra Skandinaven och de goda upptagningsområdet finns det en stor potential att utveckla Jönköping Airport till en viktig och samhällsekonomiskt lönsam affär.

Jönköpings flygplats invigdes 1961 och ny terminalbyggnad togs i bruk 1991.
Landningsbanan är 2 203 meter lång och 45 meter bred.

Jönköping Airport hanterar reguljärflyg, charterflyg, allmänflyg, taxiflyg samt driver en neutral säkerhetsgodkänd fraktterminal i egen regi.

Några nyckeltal för 2016:

Antal passagerare: 112 826
Hanterad fraktvolym: 4 040 ton

En flygplats i Jönköping betyder mycket för regionen och stimulerar tillväxt visar en rapport gjord av Internationella Handelshögskolan. Se studien här.pdf-ikon

Med ett nytt miljötillstånd 2016 står flygplatsen väl rustad att möta framtiden och tillgodose regionens behov av flygtransporter.