Om flygplatsen

Landningsbanor

Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun.

Jönköping flygplats har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i centrala södra Sverige. Jönköping Airport AB (JAAB) ägs av kommunen och är ett bolag som
driver och utvecklar flygplatsen i Jönköping. Verksamheten består av tre verksamhetsområden. Reguljärtrafiken inrikes med trafik till Stockholm med
dagliga avgångar till Bromma som trafikeras av BRA (uppstart maj 2018) samt till Karlstad som dagligen trafikeras av BMI. Sedan 2015 erbjuder vi en reguljär utrikeslinje till
Frankfurt med BMI/Lufthansa, trafikeras 12 gånger i veckan. Direktcharter till populära semestermål samt incharter av tyska turister under sommaren. Fraktflyg
nattetid där Jönköping fungerar som ett nav som binder ihop Bryssel, Karlsruhe, Oslo, Billund och Helsingfors. Jönköping Airport AB är en flexibel flygplats, vars ledord är säker, smidig och personlig. Vi arbetar aktivt tillsammans med flygbolag, researrangörer och partners med att utveckla verksamhet och trafik både på passagerar- och flygfraktsidan. I kraft av det unika läget mitt i södra Skandinaven och de goda upptagningsområdet finns det en stor potential att utveckla Jönköping Airport till en viktig och samhällsekonomiskt lönsam affär.

Jönköpings flygplats invigdes 1961 och ny terminalbyggnad togs i bruk 1991.

Landningsbanan är 2 203 meter lång och 45 meter bred.

Jönköping Airport hanterar reguljärflyg, charterflyg, allmänflyg, taxiflyg samt driver en neutral säkerhetsgodkänd fraktterminal i egen regi.


Några nyckeltal för 2017
Antal passagerare: 114 608
Hanterad fraktvolym: 4 095 ton

En flygplats i Jönköping betyder mycket för regionen och stimulerar tillväxt visar en rapport gjord av Internationella Handelshögskolan. Se studien härpdf-ikon

Med ett nytt miljötillstånd från 2016 står flygplatsen väl rustad att möta framtiden och tillgodose regionens behov av flygtransporter.